Cùng CIRCA tiên phong cải tiến hệ thống chăm sóc sức khỏe
bằng công nghệ tại Việt Nam

CIRCA đặt mục tiêu phát triển 500 nhà thuốc trên toàn quốc đến cuối năm 2023, bao gồm cả các khu vực nông thôn. 

Tên gọi
“CIRCA” có ý nghĩa “Chăm sóc toàn diện”, là một lời nhắc nhở cho đội ngũ nhân viên luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người tiêu dùng Việt Nam.

Circle Care
Chăm sóc toàn diện

CIRCA là chuỗi nhà thuốc nhượng quyền, được thành lập với mục tiêu giải quyết các thách thức liên quan đến nguồn hàng, quản lý tồn kho và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các nhà thuốc tư nhân. 

CIRCA đóng góp vào việc hoàn thiện sứ mệnh xây dựng một nền tảng y tế toàn diện bằng công nghệ, tạo ra một chuỗi cung ứng khép kín từ nhà cung cấp dược phẩm đến bệnh nhân. 

Làm việc tại Circa

Tầm nhìn
sứ mệnh

Đóng góp vào sứ mệnh tạo ra một nền tảng toàn diện về công nghệ y tế và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả tại Việt Nam.

Công nghệ
tiên tiến

Cơ hội làm việc với các giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống quản lý tồn kho, phân phối và quản lý thông tin khách hàng để tối ưu hóa quy trình kinh doanh và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đa dạng
bình đẳng
hòa nhập

Môi trường làm việc đa dạng và cởi mở, nơi mọi người được khuyến khích chia sẻ ý kiến, đóng góp ý tưởng và làm việc nhóm.

Phát triển
cá nhân

CIRCA coi trọng sự sáng tạo và phát triển cá nhân của nhân viên, đồng thời liên tục cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Giá trị cốt lõi

Cập nhật tin tức mới về Circa tại đây

Tham gia đội ngũ CIRCA ngay hôm nay!